Kiinnikkeet 

Johdanto

Ensisijaiset kiinnikkeet kiinnittävät eristetyt elementit rakennuksen runkorakenteeseen ja toissijaiset kiinnikkeet elementit toisiinsa ja esimerkiksi pellityksiin. Kiinnikkeet ovat siten aivan olennainen osa rakennusta ja suunnitteluvaiheessa on paneuduttava tarkkaan niiden ulkomuotoon ja ominaisuuksiin, erityisesti kestävyyden osalta. Seuraavassa joitakin yleisiä huomioita Kingspanin elementtien kiinnitykseen käytettävistä kiinnikkeistä. SFS Intec ja EJOT kiinnikkeitä käsitellään asianomaisten katto- tai seinä-elementtien yhteydestä. 

 

Ensisijaiset kiinnikkeet

Itseporautuvat kiinnikkeet,  itsekiertyvät kiinnikkeet (tiivistealuslevylliset ruuvit)

 

Nämä kiinnikkeet on erityisesti suunniteltu porautumaan elementin läpi, kiertymään runkorakenteeseen ja tiivistämään pintalevyyn tulleen reiän. Kaikki tapahtuu yhdellä nopealla toimenpiteellä, kun käytetään syvyydenrajoittimella varustettua akkuruuvinväännintä. Kiinnikevalmistajilta on saatavissa monenlaisia lisävarusteita. Kiinnikkeet on valmistettu sopimaan käytettäväksi yleisesti käytettyjen rakennusmateriaalien ja rakenteiden kanssa.

 

Erilaisia vaihtoehtoja:

·     Kiinnikkeet voidaan valmistaa korkealaatuisesta hiiliteräksestä tai austeniittisesta (haponkestävästä) ruostumattomasta teräksestä.

·     Akkuruuvinvääntimen terä voidaan säätää ruuvaamaan erilaisiin materiaaleihin ja eri syvyyksille.

·     Kierre voi vaihdella materiaalin laadun ja paksuuden mukaan.

·     Kiinnikkeen pituus voi vaihdella kiinnitettävän elementin paksuudesta riippuen.

·     Elementin läpi kiinnitettävissä ruuveissa on toissijainen tukikierre juuri kannan alla lisäämässä lumen tai elementin päällä liikkumisen aiheuttaman kuormituksen kestävyyttä. Tukikierre myös vetää ylemmän teräslevyn tiukasti kiinni kiinnikkeeseen, mikä lisää sauman säänkestävyyttä.

·     Kiinnikkeen tiivistealuslevy koko ja valmistusmateriaali riippuvat käyttötarkoituksesta. Hiiliteräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista valmistettuja prikkoja käytetään itsevulkanoituvasta kumista valmistettujen EPDM-tiivisteiden kanssa.

·     Kiinnikkeen kanta voi olla myös värillistä pinnoitettua metallia tai se voidaan päällystää erillisellä muovihatulla.

 

Toissijaiset kiinnikkeet 

Toissijaiset kiinnikkeet, kuten listaruuvit ja popniitit liittävät pintalevyn pintalevyyn, pellityksen pintalevyyn tai pellityksen pellitykseen.

Itseporautuvat listaruuvit vetävät pintalevyt yhteen ja tiivistävät liitoksen yhdellä kertaa, kuten elementtien runkorakenteeseen kiinnittävät itseporautuvat ruuvitkin. Niitä valmistetaan korkealuokkaisesta hiiliteräksestä sekä austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä valmistettuina ja monilla erilaisilla kantamuodoilla erilaisille kiinnitettäville materiaaleille. Popniitit valmistetaan alumiinilejeeringistä ja ne asennetaan kaksivaiheisesti. Liitettäviin osiin porataan reikä, johon popniitti työnnetään. Niittipihtejä käytetään vetämään popniitin vetotankoa, kunnes kara painuu kasaan ja katkeaa, mikä puristaa liitettävät materiaalit yhteen.

Erilaisia sokkoniittejä käytetään erikoiskohteissa, kuten kattoikkunoiden sivutaitteissa, joissa popniitit eivät sovi käytettäväksi. Erikoiskiinnikkeet voivat olla monenlaisia ja edellyttävät myös erikoistyökalujen käyttämistä.Itseporautuvat listaruuvit/Sokeat niitit


 

Sokeat niitit (Bulb-tite) Katto/kattoikkunakiinnikkeet (Lap-lox)

  

Asennus ja kestävyys

Itseporautuvien kiinnikeiden kanssa käytetään tiivistealuslevyjä. Ne on suunniteltu estämään veden pääseminen rakennukseen kiinnityspisteen kautta. Jotta ne toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla, ne on kiinnitettävä oikein.  

Kiinnikkeet tiivistealuslevyineen on suunniteltu ruuvattavaksi paikoilleen siten, että tiivistealuslevy painuu kasaan tasaisesti kuvan mukaisesti. Akkuporakoneeseen tai automaattiseen ruuvinvääntimeen asennetaan säädettävä syvyydenrajoitin, joka irrottaa automaattisesti otteensa, kun kiinnike on oikeassa syvyydessään. 

Vahvuus

Ensisijaiset kiinnikkeet pitävät elementtejä paikallaan rakennuksessa ja niiden tulee olla riittävän vahvoja kestämään kuormitusta. Käytännössä kiinnikkeitä usein rasittaa eniten tuulen aiheuttama kuormitus, joka pyrkii irrottamaan elementit rakennuksen runkorakenteesta.

Erityisesti haastavissa tuuliolosuhteissa kiinnitys voi epäonnistua täydellisesti kolmella tavalla.  

1. Elementin nuljahtaminen

Tuulen voima repii elementin ulompaa pintalevyä ja liikuttaa elementtiä kiinnikettä vasten, kunnes kiinnikkeen reikä teräslevyssä on riittävän suuri ja elementti irtoaa jättäen kiinnikkeen paikalleen.2. Kiinnikkeen irtoaminen

Kiinnike irtoaa rangasta tuulen voimasta.


3. Kiinnikkeen murtuminen

Kiinnike rikkoutuu vetojännityksen vuoksi. Suurin sallittu vetojännitys 5.5 mm läpimittaiselle hiiliteräksestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistetulle kiinnikkeelle on 6.0 kN. *4. Kiinnikkeen leikkautuminen

Jos elementti pääsee liikkumaan rankaan nähden, se repii voimakkaasti kiinnikettä. Kiinnike voi rikkoa pahasti elementin pintaa ennen lopullista rikkoutumistaan tai irtoamistaan. 
 


Sallittu leikkauslujuus läpimitaltaan 5.5 mm: lle hiiliteräksestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistetuille kiinnikkeille on 3.9 kN.

 

*Joissakin tapauksissa nimenomaan kiinnikkeen murtuma- tai leikkauslujuus voi asettaa rajoituksia elementtien jännevälille, erityisesti   rakennusten liitoskohtien lähellä, kun tuulen voima on suuri.

* Kuormituskerrointa 2 käytetään yleisesti ilmaisemaan sallittua kuormitusta. Saadaksesi tarkempaa tietoa kuormituskertoimista kahdessa ensimmäisessä tapauksessa ota yhteyttä valmistajan tekniseen neuvontaan. 
 

 

Kestävyys ja kiinnikkeen ulkonäkö

Kiinnikkeiden kestävyys riippuu niiden korroosion tasosta, johon vaikuttaa valmistusmateriaali, rakennuksen sisäiset ja ulkoiset olosuhteet sekä rakenne. Kiinnikkeen toimivuudessa ja ulkonäössä voi ilmetä ongelmia jo ennen sen irtoamista tai rikkoutumista, kuten vuotoa tiivistealuslevyssä, ruostetahroja, haalistumista maalatussa ruuvinkannassa.

On todellakin vaikea ennustaa kiinnikkeiden kestävyyttä yleisellä tasolla, mutta muutamia huomioita voidaan kuitenkin tehdä:

Jatkuvalle kosteudelle alttiiksi joutuva kiinnike voi alkaa ruostua. Korroosion aste riippuu kiinnikkeen materiaalista, sen pinnoituksesta, kiinnitetyistä materiaaleista, siitä, kuinka pitkään kosteus on päässyt vaikuttamaan, olosuhteista ja ympäristön lämpötilasta. 

Pinnoitetut hiiliteräksestä valmistetut kiinnikkeet ovat toimineet eristetyissä rakennuksissa katoilla ja seinissä kaupunkiympäristössä, ei pahasti saastuneilla alueilla 10 vuoden ajan tyydyttävällä tavalla. Siksi, olosuhteista riippuen, niitä voidaan käyttää edellytettäessä 10 toimivuustakuuta. 

Samassa rakennuksessa austeneettisestä ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden odotettu kestoikä olisi ainakin 25 vuotta- Niitä pitäisikin käyttää, jos toimivuustakuu on yli 10 vuotta. 

Erilliset paikalleen asennettavat ruuvien muovihatut saattavat irrota ajan mittaan, mutta kiinteät värilliset ruuvinkannat eivät.

Seuraava taulukko osoittaa minimikestoaikaodotteen ja maksimitakuuajan vuosissa kiinnikkeille erilaisissa ympäristöissä. 

Kiinnike   Kau-punki Maal-la Teol-linen Meri
Hiiliteräs, irrallinen hattu 10 10 N/R N/R
Hiiliteräs kiinteä kanta 15 15 15 N/R
Austeniittinen ruostumaton teräs 25 25 25 25
N/R: Ei suositella

 

Kiinnikesuositukset SFS Intec- ja EJOT-tuotteille on taulukoitu ja löytyvät seinä- ja kattoelementtien yhteydestä. Austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä voidaan aina käyttää hiiliteräskiinnikkeiden sijasta pitkäaikaisempaa kestävyyttä tavoiteltaessa. Sellaisissa projekteissa, joita koskee Kingspanin yli 10 vuoden tuotetakuu, on aina käytettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä. Merellisessä ympäristössä ja teollisilla (saastuneilla) alueilla tai jos rakennuksen sisällä on käynnissä kemiallisia tai runsaasti vettä vaativia prosesseja (myös uima-hallit) tulisi konsultoida kiinnikevalmistajaa.

 

Saadaksesi lisätietoa mistä tahansa kiinnikkeistä, ota yhteyttä valmistajan

tekniseen neuvontaan.

 

Huom! Suositeltujen sijaan voidaan käyttää myös muiden kiinnikevalmistajien vastaavia tuotteita Kingspanin suostumuksella.  

Kiinnikkeiden valintaopas

Johdanto

SFS Intec:llä on erittäin laaja valikoima kiinnikkeitä, joista olisi hyvin tärkeä valita juuri oikea kiinnike kulloiseenkin käyttöön. Kiinnikkeiden valmistajat ovat koonneet suunnittelijoiden avuksi valintaoppaita, joista löytyvät tietynlaisiin rakennuksiin tai elementtityyppeihin tarkoitetut kiinnikkeet.  

Rakennusluokitus

Seuraavia rakennusluokituksia käytetään ohjeena kiinnikkeiden valinnassa:

1. Tavanomaiset olosuhteet

 

Sellaisiin tavanomaisiin rakennuksiin tai teollisuuteen, jossa käyttäjät tai valmistusprosessit eivät tuota merkittävää määrää ilmankosteutta. 

 

2. Suuri ilmankosteus

Rakennuksiin, joissa on paljon vettä (uimahalleihin) tai joissa vettä käytetään valmistusprosessissa, kuten pesuloihin, paperitehtaisiin jne. 

 

 

3. Matalat lämpötilat 

Rakennuksiin, joissa sisälämpötila on usein ulkoisen lämpötilan alapuolella ( mutta ei alle +4 °C), kuten kylmävarastoihin, jääradoille jne. 

 

4. Tarkkaan kontrolloidut sisäolosuhteet

Rakennuksiin, joissa sisätilojen lämpötilojen tai sisäilmaston tulee olla tarkasti kontrolloitu, kuten esimerkiksi laboratorioihin, erityisteollisuuteen jne.  

 

5. Hygieniatilat

  

 

Rakennuksiin, joissa käsitellään elintarvikkeita tai edellytetään erityistä puhtautta, esimerkiksi elintarviketeollisuuteen, leipomoihin, elektroniikka- ja lääketeollisuuteen, lääketieteelliseen tutkimukseen jne.

04-10-2016

FinnBuild 2016


FinnBuild 2016

Ota yhteyttä

Kingspan Oy
Vapaalantie 2B23
01650 Vantaa
Suomi
Puh.: +358 9 878 6080
info@kingspan.fi